CELL-U-VALUE

De chemische industrie is op zoek naar alternatieven op fossiele brandstoffen.
 
Het Cell-U-Value initiatief is erop gericht de CO2-emissie van de chemische industrie te verminderen en tegelijk economisch concurrerend te blijven.
Doel van het initiatief is om duurzame chemicaliën op basis van cellulose te ontwikkelen

DOEL

Cell-U-Value heeft als doel om de toepassingsmogelijkheden van tertiaire cellulose als grondstof voor biobased en duurzame chemicaliën optimaal te ontwikkelen en te benutten en om de uitdagingen die met deze processen samenhangen aan te pakken en te overwinnen. Dit past perfect in de programmalijn Circulariteit!

AANPAK

Functioneel productieproces uit tertiaire cellulose op technisch niveau.

 

Haalbaarheidsdemonstratie op laboratoriumschaal van de omzetting van tertiaire cellulose in azijnzuur door fermentatie geïntegreerd met reactieve extractie.

 

Sterk perspectief op waardeketen op volledige schaal, zowel economisch als vanuit milieuoogpunt.

 

Brede verspreiding van kennis in het netwerk.

INNOVATIE GEDREVEN DOOR ONDERWIJS

  • RUG - Elchin Yazdi
  • LinkedIn Social Icon
Elchin Jafariyeh Yazdi is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt in de voorhoede van de ontwikkeling van het Cell-U-Value initiatief.

ONZE PARTNERS

Link to Recell Homepage
Link to Rijksuniversiteit Groningen Website
Link to Nouryon Website

Wij nodigen instellingen en bedrijven, uit de papierindustrie, rioolwaterzuivering, afvalverwerking en recycling industrie

uit om zich bij ons aan te sluiten als partners van het Cell-U-Value initiatief

CONTACT